FREE ACADEMY

Free Academy

Free Academy își dorește să fie o platformă informațională, o alternativă informală/nonformală la sistemul educațional românesc (neperformant) fără pretenția de a fi pusă într-un context oficial.  Plusând pe o manieră neoliberală de predare ne dorim prin acest proiect să urmărim beneficiile individuale și mai puțin cele de grup. Fiecare individ are șansa la cultură/culturalizare și, in extenso, șansa la o alternativă ce-i poate determina creșterea valorică. Nu credem că o diplomă poate oferi un exemplu de competență și, mai ales, de calitate a individului care o posedă și de aceea cursurile structurate în Free Academy nu oferă diplome și alte tipuri de hârtii.

Fiind adversarii “societății acreditarilor” credem că nu există tangențe remarcabile între o diplomă și competența profesională a unui individ. Ceea ce face diferența între sistemul formal propus de pârghiile oficiale ale statului prin ministerul de resort și educația informală, propusă de proiectul Free Academy, este făurirea a ceea ce apare în discursul despre educație ca fiind “cetățeanul activ” – acel tip de cetățean care participă la discursul social, care este agent al schimbării, care propune termenii dezvoltării, care are resursele atitudinale și competențele de a se implica.

Dacă este adevarat că omul devine ceea ce este prin educație, atunci cursurile propuse în Free Academy trebuie să însoțească, să modeleze și să spiritualizeze ființa făcând-o aptă să participe și să acționeze. Propunem ca subiect adecvat al proiectului nostru acțiunea, singura activitate care se petrece de-a dreptul între oameni, fără mijlocirea obiectelor sau a materiei, corespunde condiției umane a pluralității, faptului că oamenii și nu Omul, trăiesc pe pământ și populează lumea (H. Arendt).

Propunem acțiunea în spațiul informațiilor în detrimentul acumulării de informații care, de cele mai multe ori, nu presupune cunoașterea. Cunoaşterea este unul din procesele definitorii, fundamentale ale spiritului uman. Procesul prim prin care conștiența de realitate și de sine apare în subiect raportându-l la sine și la lumea sa… O  realitate în care poate acționa, experimenta, evalua și conclude asupra consecințelor. Starea procesantă a unui sistem informaţional cuplat cu un ambient realitate, care işi poate construi reprezentări modale și strategii predictive asupra dinamicii ambientului şi poate dezvolta acţiuni transformante, utilizante și evaluante în ambientul modelat. În această perspectivă interactivă, cunoaşterea poate fi o relaţie perceptuală, gestuală, lingvistică sau mixtă a sistemului cu realitatea. Realitatea poate fi definită ca spaţiu obiectual-interactiv, caracterizat prin alcătuire, corelare cauzală, proprietate și eveniment….Cunoaşterea de tip uman presupune intenţionalitate, raționalitate și evaluare. Intenționalitatea definește predeterminarea acțiunii în real prin construcția unui model de acțiune în mintea subiectului, Raționalitatea definește căutarea, identificarea, explicarea cauzală și utilizarea tuturor formelor, proprietăților și relațiilor între proprietăți, care permit subiectului să realizeze o anume transformare de stare în realitate, sau să explice cauzal o anume stare observată ori construită experimental. Valorizarea este consecința evaluării utilității rezultatelor dobândite printr-o anume cunoaștere, printr-o acțiune configurantă sau explicantă cauzal de modalitate. Calitatea cunoaşterii depinde de instrumentele conceptuale și experiențiale utilizate pentru dobândirea şi folosirea ei. … Fiecare domeniu al cunoașterii are obiecte proprii, reguli generative proprii și strategii evaluante și utilizante proprii, unele accesibile majorității, altele extrem de tehnice formal, sau subtil realizante estetic… Cunoașterea culturală operează cu variabile ambigue precum valori, atitudini, emoții, contacte, cooperari și conflicte umane.

Ultima etapă a rațiunii și raționalizării fiind abstractizarea, Free Academy dorește sortarea informațiilor pe principii subiective, elaborate de către cei care se erijează în profesori. Ne delimităm clar prin modalitatea de predare precum și prin principiile ce ar trebui să guverneze un bun exemplu de educație de poziția formală a profesorului, cea de magistro. Exludem îndoctrinarea, imbecilizarea și proiectarea personalității magistrului către discipolii săi, studenții, care preiau involuntar din incapacitatea profesorului de a se exprima și gândi liber. Nu suntem împortiva sistemului, însă nici nu-l susținem.

Până acum lectorii noștri au fost Felix Vogel, Adrian Majuru, Eugen Rădescu, Răzvan Ion, Anca Mihuleț, Andreea Grecu, Corneliu Porumboiu.

Pentru a vă înscrie la cursurile FREE ACADEMY trimiteți un email ce va conține numele și prenumele, cursul/cursurile la care doriți să participați și datele de contact (email, număr de telefon), la adresa contact[at]pavilionmagazine.org. Vă rugăm să rețineți că numărul de locuri este limitat.

Program 2011

Proiect ințiat și realizat de Eugen Rădescu.